Ներքին գնահատում 2017-2018թթ

Ներքին գնահատում2017-18թթ.

Հաստիքացուցակ

2019 հաշվետվություն

հաշվետվություն2

Հաստիքացուցակ

Հաշվետվություն 2019

հաշվետվությունհաշվետվություն2

Հաստիքացուցակ

Հաշվետվություն

Հաստիքացուցակ

Հաշվետվություն հուլիս

Հաստիքացուցակ

Աշակերտների տվյալներ

Տվյալներ աշակերտների թվի և լիցենզիաների տեղերի

Հաստիքացուցակ

Հիմնական

Հիմնական

Հաստիքացուցակ

Միջնակարգ

Միջնակարգ

Հաստիքացուցակ

Տարրական

Տարրական

Հաստիքացուցակ

Դպրոցական խորհրդի կազմը

1-Կոռնիձոր

Հաստիքացուցակ

Ուսումն. աշխ. ամսեկան պլան

ամսեկան պլան ապրիլ,մայիս

Հաստիքացուցակ