Ներքին գնահատում 2017-2018թթ

Ներքին գնահատում2017-18թթ.

Հաստիքացուցակ

Ուսումն. աշխ. ամսեկան պլան

ամսեկան պլան ապրիլ,մայիս

Հաստիքացուցակ

ԿՈՐՆԻՁՈՐԻ Ա.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԻՋՆ.ԴՊՐՈՑԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կորնիձորի դպրոցի պատմություն

Հաստիքացուցակ

Մայիսյան հերոսամարտեր- 2

ԲԱՑ ԴԱՍ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ

Հաստիքացուցակ

Մայիսյան հերոսամարտեր

Մայիսյան հերոսամարտեր

Հաստիքացուցակ

ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Եռամսյակային հաշվետվություն

Հաստիքացուցակ

Մայիսյան հերոսամարտ 02.03.2018

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Հաստիքացուցակ

Ներքին գնահատում 2017-2018թթ

Ներքին գնահատում2017-18թթ.

Հաստիքացուցակ

Տարեկան հաշվետվություն

Տարեկան հաշվետվություն

Հաստիքացուցակ

Հաշվետվություն

Տարեկան

Հաստիքացուցակ